Liepājas skaitļošanas centrs 1 ( turpmāk LSC1 ) dibināts 1997.gadā. Pārejas periodā no valsts uzņēmuma faktiski izdevās saglabāt galveno tehnisko personālu, kam bija liela tehniska pieredze elektronisko iekārtu remontā un regulēšanā. Pāreja notika paralēli ar jaunu perspektīvu kadru iesaistīšanu. LSC1 strādā pieredzes bagāti speciālisti. Ir uzkrāta zināma “speciālistu banka”, kurus pie vajadzības var iesaistīt līgumdarbos, vai arī pastāvīgā darbā, ja tas ir nepieciešams.
Darbu izpildes juridiskais pamats var būt servisa līgums par datortehnikas apkalpošanu vai individuāla vienošanās katrā konkrētā gadījumā. Katra mēneša beigās tiek sastādīts akts par tekošā mēnesī izpildītajiem darbiem. Akts par izpildītajiem darbiem ir pamats savstarpējiem norēķiniem.
LSC1 nodarbojas ar datoru un lokālo tīklu apkalpošanu, izveidošanu un servisu Liepājas pilsētā un rajonā. Mēs esam daudzprofila biroja tehnikas servisa firma ar daudzu gadu pieredzi.